November 27, 2022

Seiko Astron 8X Series Chronograph